Często kredytobiorcy podpisują umowy kredytowe bez większego zastanowienia. A my radzimy zachować szczególną ostrożność, ponieważ kontrole wykazują, że niektóre banki i firmy pożyczkowe dopuszczają się niedozwolonych praktyk w umowach.

Dobra umowa kredytowa, czyli jaka?

Ustawodawstwo narzuca określone standardy w zakresie relacji pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą, w tym tworzenia umów kredytowych. Umowa ustala względem Ciebie pewne prawa i obowiązki i nie powinna być sprzeczna z Twoimi interesami. Postanowienia umowy muszą też być dozwolone na mocy prawa – inaczej są nieważne.

Zdarza się, że kredytodawcy błędnie określają warunki umowy, zwłaszcza te związane z kosztami kredytu, które są najistotniejsze. Do najczęstszych nieprawidłowości w umowach kredytowych zalicza się niekorzystne postanowienia dotyczące zmiany oprocentowania, czynności windykacyjnych, ubezpieczeń kredytu i rozwiązania umowy.

Pamiętaj, że prawidłowo przygotowana umowa kredytowa oznacza dla Ciebie bezpieczeństwo. Podpowiadamy, które zapisy powinny Cię najbardziej interesować.

Odsetki i prowizje

Jedne z ważniejszych informacji, które powinny się znaleźć w umowie kredytowej. Odsetki to inaczej opłaty naliczone za korzystanie z pożyczonego kapitału wyrażone w procentach. Bank może również pobierać opłaty za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy itp. Czasami dodatkowe koszty są wygórowane i nieuzasadnione.

RRSO to wskaźnik pokazujący, ile tak naprawdę kosztuje pożyczony pieniądz. Na RRSO składają się odsetki, prowizje i składki ubezpieczeniowe. Jeżeli kredyt rozłożony jest na kilka, kilkanaście lat, RRSO na ogół wyniesie od kilku do kilkunastu procent. Im krótszy termin płatności, tym wyższa roczna stopa oprocentowania. W skrajnych przypadkach może sięgać kilku tysięcy procent, ale to zazwyczaj dotyczy pożyczek krótkoterminowych i tzw. chwilówek. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze obowiązuje tu zasada, że im niższe RRSO, tym tańszy kredyt, ponieważ to zależy choćby od tego, jakie raty się wybierze (równe, malejące, rosnące).

RRSO nie uwzględnia dodatkowych opłat związanych np. z opóźnieniami w płatnościach, windykacją, opłat za kartę kredytową, obsługę konta bankowego, zmiany kwoty kredytu i okresu kredytowania. Zdarza się, że wysokość dodatkowych kosztów nie jest zasadna i nie odpowiada wartości świadczonych usług.

Procedury windykacyjne. Pożyczkodawca ma obowiązek precyzyjnie określić w umowie procedury windykacyjne. Niektóre instytucje ustalają zbyt wysokie koszty windykacji, dlatego warto na to zwrócić uwagę w trakcie czytania umowy kredytowej. Warunki zmiany opłat i oprocentowania. Jak pokazują wyniki kontroli, dość powszechne w umowach kredytowych są nieprecyzyjne przesłanki zmian opłat i prowizji. Warunki odstąpienia od umowy kredytowej. Niektóre banki przyznają sobie sporą swobodę w podejmowaniu decyzji, kiedy mogą odstąpić od umowy i np. zażądać natychmiastowej spłaty kredytu. Z drugiej strony, odmawiają tego prawa kredytobiorcom. Niedozwolone jest np. pobieranie opłat za zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy lub ustalanie wygórowanych kar umownych. Zasady zabezpieczenia kredytu. Jako kredytobiorca, musisz wiedzieć, czy i kiedy bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Nieprecyzyjne zapisy w umowie sprawiają, że bank w każdej chwili może się upomnieć o dodatkowe zabezpieczenie.

Apelujemy o czytanie umów!

Z raportów KNF i NIK wynika, że umowy kredytowe charakteryzuje wyraźna asymetria praw i obowiązków stron z niekorzyścią dla kredytobiorców. Oprócz wygórowanych kosztów zdarza się, że w umowach kredytodawcy dają sobie prawo do zmiany warunków w dowolnej chwili, nie dając takiego samego prawa kredytobiorcom. Dlatego tak ważne jest, by przed podpisaniem umowy kredytowej skonsultować się ze specjalistami, którzy zauważą wszelkie nieprawidłowości. Pamiętaj, że w każdej chwili jesteśmy gotowi pomóc Ci w załatwieniu formalności kredytowych i podpisaniu umowy, która będzie dla Ciebie jak najkorzystniejsza.