Poniedziałek - Piątek 08:00-18:00 +48 798 895 895
Poniedziałek - Piątek 08:00-18:00 +48 798 895 895

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym INTUUM Sp. z o.o.: (dalej jako „Serwis”)

INTUUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-266), Aleja Grunwaldzka 163 (dalej: INTUUM Sp. z o.o.) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z naszego Serwisu i
dokłada należytej staranności, by Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które wyjaśniają podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego Serwisu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INTUUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-266 aleja Grunwaldzka 163, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk -Północ VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000734360 posiadająca numer NIP 5842773159 kapitał zakładowy 30 000 zł.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. oferowania usług pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane do Administratora poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach: https://intuum.pl/kontakt/; https://inwestujpro.pl/kontakt/ oraz pocztę elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy/świadczeniem usług pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. wykonanie umowy/świadczenia usług pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. marketingu produktów i usług w oparciu o Pana/Pani zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 1. wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 1. ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. analitycznych i statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. badania satysfakcji klientów, w tym określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

j) oferowania Panu/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, pośrednictwa finansowe, kredytowe, podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, marketingowe, instytucje finansowe, kancelarie prawne, notariuszy, operatorów pocztowych.
 2. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 3. Przechowujemy Pana/Pani dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów wskazanych w pkt. 2 powyżej tj.:
 4. oferowania usługi pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych przez Administratora – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody;
 1. udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane do Administratora poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach: https://intuum.pl/kontakt/; https://inwestujpro.pl/kontakt/

oraz pocztę elektroniczną – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń;

 1. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych – w przypadku braku zawarcia umowy Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż 1 rok w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami;
 2. wykonanie umowy/świadczenia usług pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych – przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 3. marketingu produktu i usług – nie dłużej niż do czasu wycofania udzielonych zgód;
 1. dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Pana/Pani dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku);
 1. dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Pana/Pani roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Pana/Pani wynikający z przepisów prawa.
 1. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 1. Jeżeli udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy, że w dowolnym momencie może Pan/Pani odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Ponadto ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania Serwisu przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia Państwu poruszania się po serwisie i korzystania z jego zasobów. Ponadto zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Rodzaje plików cookies jakich używamy:

cookies sesyjne to tymczasowe, niezapisywane na dysku pliki, które są przechowywane od momentuwejścia do Serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki;

cookies stałe, czyli takie pliki, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystaneprzez serwis w przyszłości;

cookies zewnętrzne są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi naszserwis internetowy współpracuje. Pliki Google Analytics służą do zbierania danych statystycznych na temat Serwisu. Informację o:

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za Państwa zgodą. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie

i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Przypominamy, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie, w szczególności:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

W przypadku urządzeń mobilnych:

Android

Safari

Windows Phone

Blackberry

Linki do stron

Na stronie udostępniony jest link do serwisu Facebook. Użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.